Privacyverklaring

DB TRAVEL SERVICES - CRUISECOMPARE NEDERLAND - CRUISENDOEJEZO.NL

CONTACTGEGEVENS

DB Travel Services, ook handelend onder de namen CruiseCompare Nederland en Cruisendoejezo.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DB Travel Services

Langvoort 4, 5095 AK Hooge Mierde, Nederland

info@cruisecompare.nl

+31 642316005

KvK 62933507

www.cruisecompare.nl

Daphne Broens is de Functionaris Gegevensbescherming van DB Travel Services. Zij is te bereiken via info@cruisecompare.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DB Travel Services verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DB Travel Services verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cruisecompare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DB Travel Services verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw reisvoorstel, offerte
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om diensten bij je af te leveren
- DB Travel Services analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- DB Travel Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DB Travel Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

- Nieuwsbrief opt-out: tot opzegging
- Boekingen en reserveringen: zoals wettelijk bepaald
- Verzekeringen: zoals wettelijk bepaald
- Telefoongesprekken: 1 jaar
- Klanttevredenheidsonderzoeken: 1 maand na sluiting onderzoek
- Prijsvragen: tot uitkering aan de winnaar(s)

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die je aan ons verstrekt delen we alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van reisvoorstel, offerte. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tevens kunnen wij in andere gevallen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Google Analytics

DB Travel Services gebruikt Google Analytics om het gebruik van de site te analyseren, dit gebeurt door middel van cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De IP-adressen zijn gemaskeerd en wij delen geen gegevens vanuit het account. We maken daarbij geen gebruik van andere Google-diensten.

Cookies of vergelijkbare technieken

DB Travel Services gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

DB Travel Services gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bekijk ook de uitgebreide informatie over Cookies op onze website 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DB Travel Services en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cruisecompare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DB Travel Services wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020